EmiR

EmiR Affärssystem med integrerade rutiner

EmiR_Rutiner

  • Alla rutiner integrerade
  • All information on-line
  • Webbaserat
  • Plattformsoberoende
  • Datalagring i valfri databas
  • Skalbart
  • Tjänsteorienterad arkitektur (SOA)
  • Enkel integrering med andra system
  • Öppet mot omvärlden
  • Import/export via standardprotokoll

 registreras endast en gång och att det inte behövs några speciella bearbetningar eller överföringar mellan de olika rutinerna.

All bearbetning sker i realtid. Aktuella data finns alltid tillgängligt on-line. EmiR är byggt med absolut senaste teknik och passar mycket bra att integrera med andra system.

EmiR installeras och körs på moderna integrationsplattformar som t.ex. IBM WebSphere, JBoss eller WebLogic.

EmiR kan anvandas på de flesta operativsystem. t.ex IBM iSeries, IBM AIX, IBM zOS, Linux, Windows XP eller 200x och Sun Solaris.

EmiR kan använda ett flertal databaser, t.ex. DB2 UDB, Sybase, Oracle, MySQL, Informix och MS SQL Server.

EmiR är helt anpassat till Internet genom att all logik är koncentrerad till applikationsservern skilt från klienten och databasen. Presentation kan ske i allt från avancerade Rich Clients till enkla mobiltelefoner.

EmiR är konstruerat för att snabbt kunna svara på åndringskrav. EmiR kombinerar det bästa fördelarna med ett standardsystem och att bygga egna rutiner.