Om VSK

VSK bildades 1978.

VSK har idag tre olika verksamheter:

– Konsultation

Våra konsulter har gedigen kunskap och lång erfarenhet av systemutveckling från olika bransher tex tillverkning distribution reklam och mode.
De har kompetens i bland annat:
Java, J2EE, SOA, C++, .Net, Business Rules Windows Linux Websphere MySQL ORACLE Progress SQL Server.

– EmiR – utveckling och marknadsföring

VSK utvecklar marknadsför och underhåller det egna affärssystemet EmiR.

– Helpdesk för EmiR

VSK ansvarar för användarsupport av EmiR